ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ฟรี!!

กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 

7 คำถาม เพื่อยกระดับการเป็นผู้นำของตัวคุณ

คำถามที่ 1 คุณเป็นใคร ?

คำถามนี้อาจจะดูง่ายๆ แต่ตอบยากมากและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคำตอบที่คุณให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณ ซึ่งเป็นความแตกต่างของตัวคุณเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆในโลกใบนี้และมัน บอกถึงระดับผลกระทบที่คุณมีต่อผู้อื่นได้ด้วย เพราะถ้าคุณนิยามชีวิตในวงจำกัด คุณก็จะมีผลลัพธ์ชีวิตในวงจำกัด แต่ถ้าคุณนิยามชีวิตโดยมีจุดมุ่งหมายที่ไกลกว่าตัวคุณเอง คุณก็จะมีพลังในการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หากคุณยังคิดคำตอบที่โดนๆ ไม่ออก ลองมาดูว่า คำตอบของผมเป็นตัวอย่างนะครับ ผมเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้คน เป็น CEO ที่ยกระดับและเป็นโค้ชที่ช่วยให้ผู้คนใช้ศักยภาพแห่งตนได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

 คำถามที่ 2 ค่านิยมและความเชื่อของคุณเป็นแบบไหน ?

คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีค่านิยมในการดำรงชีวิตอย่างไร อีกทั้งยังไม่รู้ว่ากำลังอยู่กับความเชื่อแบบไหนอยู่ เมื่อไม่รู้ในสิ่งที่เป็นระบบหลักของชีวิต ก็มักจะใช้ชีวิตไปตามมีตามเกิดหรือพยายามสู้ชีวิต แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งการที่คุณจะสร้างชีวิตได้นั้นนอกจากคุณต้องออกแบบชีวิตว่าคุณเป็นใคร แล้ว ค่านิยมและความเชื่อของคุณต้องสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของตัวคุณด้วย เช่น หากคุณนิยามตนว่าคุณเป็นผู้นำผู้ประสบความสำเร็จและได้ใจคนคุณต้องมีค่านิยม เรื่องความไว้วางใจได้ ความสำเร็จ การแบ่งปัน การเรียนรู้ การเติบโตและความรัก อยู่ในอันดับต้นๆ และมีความเชื่อว่าคุณสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ๋ ลองตอบตัวคุณเองนะครับ

คำถามที่ 3 คุณมีความสามารถอะไรบ้าง ?

คุณรู้หรือไม่ว่า การจะประสบความสำเร็จในอาชีพหรือธุรกิจ สิ่งที่คุณรู้มันถูกต้องหรือไม่ยังมีอะไรที่ขาดเหลืออยู่ คุณต้องเติมความรู้และพัฒนาความสามารถอะไรที่สำคัญกว่านั้นก็คือ คุณต้องมีความรู้ความสามารถนั้นเมื่อไหร่

คำถามที่ 4 พฤติกรรมของคุณเป็นอย่างไร ?

ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับนิยามความเป็นตัวคุณ สอดคล้องกับค่านิยมความเชื่อและความสามารถที่คุณมีหรือไม่ ถ้าสอดคล้องต้องกันทุกระดับ คุณก็จะสามารถสร้างความสำเร็จได้แน่นอนขึ้น ถ้าไม่สอดคล้องเลย คุณก็จะไม่มีวันที่จะเป็นคนคนนั้นได้

คำถามที่ 5 คุณสร้างสิ่งแวดล้อมหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน ?

ถ้าคุณตอบคำถามข้อ 1-4 ได้ชัดเจนและเป็นคำตอบที่มีคุณค่า คุณก็จะเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ชัดเจน คุณก็จะวิ่งหาสิ่งแวดล้อมช่วย ในที่สุดคุณก็ไปต่อยาก เพราะไม่มีสิ่งแวดล้อมไหนทำให้คนที่ไม่มีความชัดเจนในตนเองประสบความสำเร็จ

คำถามที่ 6 คุณได้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ใครเปลี่ยนชีวิตบ้าง ?

หากคุณมีระดับความเป็นผู้นำที่เหมาะสม คุณต้องเคยช่วยสนับสนุนใครบางคนให้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปเพราะนั่นหมายถึงผล กระทบเชิงบวกที่ผู้นำมีต่อผู้อื่น และระดับความสำเร็จของตัวคุณ ก็วัดได้จากจำนวนคนที่คุณสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตผู้อื่น ยิ่งส่งผลต่อคนจำนวนมากขึ้นคุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้น

คำถามที่ 7 คุณจะทำอะไรที่แตกต่างและมีผลกระทบมากไปกว่าที่ผ่านมา ?

คุณจะมีอาวุธแตกต่างจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ คุณจะทำอะไรมากขึ้น จะทำอะไรให้น้อยลงจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ และจะเลิกทำอะไร โดยมองไปยังคุณค่าที่คุณจะส่งมอบเพื่อสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต ผู้อื่น

ขอบคุณที่มา http://next-station-successmore.blogspot.com

มาตรวจวัดความแก่ ความเสื่อมถอยของร่างกายกัน

สุขภาพ ของเรานั้นไม่ได้วัดกันที่หน้าตาเสมอไปเท่านั้น ร่างกายภายในก็สามารถชี้วัดได้ว่าคุณนั้นต้องดูแลและใส่ใจสุขภาพกันอย่างไร กันบ้าง วันนี้เรามีตัวชี้วัดการใช้ร่างกายของคุณที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันมาบอกกันค่ะ

ตัวชี้วัดความแก่ ความเสื่อมถอยของร่างกาย

ร่างกายของคนเรา อวัยวะและระบบการทำงานนั้นจะแสดงความเสื่อมถอยแตกต่างกัน ความแก่ไม่ได้แสดงออกตามอายุเทานั้น อวัยวะสามารถที่จะชี้วัดความแก่ของเราได้

เรามาลองสังเกตุความผิดปกติของคุณเองกันดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไร

82556839
 • หัวใจ : จะ มีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุการใช้ออกซิเจน ระหว่างการออกกำลังกาย จะลดน้อยลงราวร้อยละ 10 ทุกๆ 10 ปี ใน ผู้ใหญ่เพศชาย ในขณะที่จะลดลงประมาณร้อยละ 7.5 ในเพศหญิง อย่างไรก็ตามการทำงานของหัวใจจะสามารถทำงานได้ดี ตราบที่การสูบฉีดเลือดมีประสิทธิภาพ

 • ปอด : ความจุของปอดในการหายใจเข้า จะลดลงระหว่างอายุ 20-30 ปี โดยจะลดลงไปประมาณร้อยละ 40

 • สมอง : จะสูญเสียเซลล์ประสาทตามอายุขัย หรืออาจมีการถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม มีการปรับตัวโดยการเพิ่มการเชื่อมต่อ ของเซลล์ประสาทที่เหลือ เพื่อเชื่อมโยงการส่งข้อมูลในสมอง

 • ไต : โดยปกติประสิทธิภาพการกำจัดของเสียจากเลือดจะลดลง ความจุจะลด การปัสสาวะจะควบคุมไม่อยู่เมื่อมีเนื้อเยื่อตาย แต่จะแก้ไขได้บ้าง เมื่อมีการฝึกหรือพัฒนาปรับพฤติกรรม

 • ไขมันสะสม (Body Fat) : ร่างกายมิได้สูญเสียไขมันตามวัย แต่จะมีการกระจาย จากบริเวณใต้ผิวหนังไปส่วนที่ลึกลงไป ในผู้หญิงจะไปสะสมบริเวณตะโพก และโคนขา ส่วนผู้ชายมักจะเป็นบริเวณท้อง

 • กล้ามเนื้อ : หากไม่ออกกำลังกาย จะมีการสูญเสียกล้ามเนื้อ ในผู้หญิงประมาณ ร้อยละ 22 ส่วนผู้ชายประมาณ ร้อยละ 23 การออกกำลังกายจะช่วยป้องกันได้

 • การเห็น : ในวัย 40 ปีขึ้นไป การจะเพ่งดูระยะใกล้ จะยากหรือไม่ชัด ความละเอียดในการเห็นจะลดลง โดยเริ่มที่อายุ 70 ปี ขึ้นไป ในวัย 50 ปี ประกายตาจะหายไป การมองเห็นจะลำบากขึ้น และการจำแนกวัตถุเคลื่อนที่ก็ยากขึ้น

 • การได้ยิน : การรับฟังเสียงที่มีความถี่สูง จะแย่ลง และการลดถอยลงของการได้ยิน จะเป็นในชายมากกว่าในหญิง

 • บุคลิกภาพ : หลัง จากอายุ 30 ปี จะมีบุคลิกภาพที่สุขุม เยือกเย็นมากขึ้น ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะเป็น ตัวบ่งชี้ความผิดปกติ หรือการเป็นโรค


5 วิธีการสำหรับสาวๆ เอาชนะความขี้เกียจออกกำลังกาย

สาวหลายๆคนต้องเคยสัญญากับตัวเองว่าจะออกกำลังกายเผื่อที่จะเผาผลาญไขมัน วันนี้แหละฉันจะลุยออกกำลังกาย เพื่อหุ่นเพรียวสวย อย่างที่ได้ตั้งใจไว้ แล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นอารมณ์ เบื่อมันเข้ามาแทนที่จนไม่อยากลุกไปออกกำลังกายเลย วันนี้เรามี 5 วิธีที่จะให้สาวๆได้ลองมาเปลี่ยนเป้าหมายก่อนจะล้มเลิกความตั้งใจกัน

เราจะออกกำลังกายยังไงไม่ให้น่าเบื่อ

200805021141250.Aerobics

1. เราควรตั้งเป้าไม่สูงเกินไป และต้องตั้งตามความเป็นจริง เพราะสาวๆทั้งหลาย อยากที่จะลด หรือได้หุ่นที่ต้องการแบบปัจจุบันทันด่วน ให้ลองเปลี่ยนมาตั้งเป้าหมายว่า ในหนึ่งสัปดาห์ฉันจะออกกำลังกายสัก 3 วัน แน่นอนว่าหากคุณทำได้มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะทำให้คุณรู้สึกได้ว่า ฉันก็ทำได้ดีเกินตั้งใจไว้นะนี่

2.สร้างแรงจูงใจ แน่นอนครับ ออกกำลังกายคน เดียวมันเหงาด้วย แถมเบื่อง่ายอีกต่างหาก ลองชักชวนหรือ โพสลงเฟสบุ้ค ทวิตเตอร์ชวนเพื่อสัก 2-3 คน มาออกกำลังกายด้วยกัน มันทำให้เรามีแรงจูงใจมากขึ้น ไม่แน่นะครับ เพื่อนๆเขาอาจจะรอคุณชวนออกกำลังกายอยู่ก็ได้ จะได้ฟิต แอนด์ เฟริ์มไปพร้อมกันเลย

images

3.เลือกการออกกำลังกายที่เป็นไสตล์ของตัวเอง สำหรับ การออกกำลังกายอย่างที่เรารู้กันว่า มีหลากหลายแบบ อาทิ ว่ายน้ำ โยคะ พิลาทิส เข้ายิม ฟิตเนส แอโรบิคแดนซ์ หรือ ชกมวย ถ้าเราเลือกการออกกำลังกายที่ใช่สำหรับเรา นั่นจะยิ่งกระตุ้นให้เรารู้สึกสนุก และอยากที่จะออกกำลังกายจนกลายเป็นความเคยชินเลยก็ว่าได้

4.ปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายให้มีการผสมผสาน หลาย ครั้งที่เราออกกำลังกาย จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยๆและท้อ หรืออยากลองทำอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสัน และความแปลกใหม่ในการออกกำลังกาย ไม่ผิดครับสำหรับความคิดนี้ คุณลองหากิจกรรมอื่นๆที่ชื่นชอบมาร่วมด้วยก็ได้เช่น ถ้าคุณชอบสุนัข แล้วมีสุนัขอยู่แล้ว ลองพาเจ้าตูบน้อยออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะ ในหมู่บ้านของคุณดูก็ได้ หรือ จะลองเต้นไป ทำงานบ้านไปให้ดูสนุก ไม่แน่คนในครอบครัวหรือคนรักของเรา อาจจะเห็นแล้วมีความสุข อยากมาออกกำลังกายเป็นเพื่อนคุณก็ได้

im1ages

5.จดบันทึกความเปลี่ยนแปลง ข้อนี้สำคัญเลยครับ เราจะไม่เชื่อเลยว่าเพีงไม่นานหลังจากที่เราออกกำลังกาย เราจะได้หุ่นที่กระชับ เพรียว ดูกระชับ รู้สึกสดชื่นขึ้นมา ทั้งผิวพรรณ และหน้าตา นอกจากการจดบันทึกแล้ว ลองถ่ายรูปเราหน้ากระจกไว้ทุกมุมที่คุณต้องการ แล้วลองมาดูกันว่า ภายใน 1 สัปดาห์ เราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ทำให้เรารู้สึกคุ้มค่ากับการออกกำลังกาย และไม่เบื่อหน่ายอีกต่อไป

ลองทำตามที่แนะนำ ดูนะครับ เชื่อว่าสาวๆหรือ ผู้ที่กำลังตั้งใจที่จะออกกำลังกายอยู่นั้น คุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ทำให้ทุกวันมีความสุขและสนุกไปกับมัน อย่าลืมออกกำลังกายแล้ว กินผลไม้ หรืออาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอนะ  ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

เคล็ดลับความอ่อนเยาว์

เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ และสวยไปตลอดกาล


ใครๆทุกคน ก็อยากที่จะมีผิวสวย สุขภาพดี และหน้าเด็กไปตลอดกาล แต่คุณทราบไหม วิธีง่ายๆ ก็ช่วยให้มีผิวสวยๆ สุขภาพดีได้ แถมยังสามารถทำได้ไปตลอดอีกด้วย

images

เคล็ด ลับความอ่อนเยาว์ และสวยไปตลอดกาล ที่คุณเองก็สามารถทำได้ หากคุณต้องเผชิญปัญหากับเรื่องของมลภาวะ แล้วทำให้ผิวของคุณดูหมองคล้ำ ไม่สดใส คุณเองก็อาจจะไม่มั่นใจเวลาเจอผู้คน เชื่อไหมว่า วิธีที่จะช่วยให้คุณมีผิวพรรณที่ดี มีใบหน้าที่ดูเด็กกว่าวัย ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หรือต้องเสียเงินมากมายเลย เพียงแค่คุณทำตามที่เราบอก คุณก็มีผิวสวยได้


1.ดื่ม น้ำสะอาดมาก ๆ น้ำเปล่านอกจากจะทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่าแล้ว ยังช่วยให้กระบวนการขับของเสียของร่างกายทำงานได้ง่าย ไม่ทำให้อ้วน สร้างความชุ่มชื้นให้ผิว ช่วยในการทำงานของสมอง การปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ แม้เพียงเล็กน้อยเป็นเวลานาน จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นนิ่วในไต มะเร็งในลำไส้ใหญ่และในทางเดินปัสสาวะ
2.ลดน้ำตาล รู้ไหมว่าเมื่อกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด โปรตีนตัวที่มันมุ่งหน้าไปหาก่อนอย่างอื่น (และจะทำลายมากที่สุด) ก็คือ คอลลาเจน และอิลาสติน ซึ่งเข้าใจกันว่ามีส่วนช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวหนัง ลองกินผลไม้แทนของหวานจะดีกว่าเพราะให้ทั้งความหวาน ใยอาหาร และดีต่อสุขภาพด้วย
hiit-push-up-237x189 
3.เสียเหงื่อบ้าง มีการวิจัยบอกว่า การออกกำลังกายให้ อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นจนเหงื่อออก จะช่วยเสริมสร้างความอ่อนเยาว์ได้วิเศษที่สุด ถ้าคุณออกกำลังกายจนหัวใจเต้นในอัตรา 80 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นสูงสุดของวัย (คำนวณโดยใช้ 220 ตั้ง ลบด้วยอายุ) จะทำให้เส้นเลือดของคุณมีความยืดหยุน เพราะได้ขยายตัวอยู่บ่อย ๆ ช่วยลดความดันโลหิตในที่สุด
4.กินผักให้มากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า เราดูดซึมแคลเซียมจากนมได้เพียงราว 32 เปอร์เซ็นต์ แต่ได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นแคลเซียม จากผักใบเขียว ลองกินผักชนิดที่มีใบสีเขียวเข้มให้ได้สัปดาห์ละ 5 มื้อ โดยเฉพาะพวกบร็อคโคลี่ คะน้า หรือผักบุ้ง เพราะผักเป็นทั้งแหล่งแคลเซียมชั้นดี ให้ใยอาหาร ต่อต้านมะเร็ง และอุดมด้วยสารอาหารต่าง ๆ มากมาย
5.นวดผ่อนคลาย ความเครียดเป็นหนึ่งในตัวการทำลายสุขภาพและความอ่อนเยาว์ที่สำคัญที่สุด การนวดแบบธรรมดาๆ ก็ลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ก่อความเครียดได้แล้ว และการนวดยังช่วยกระตุ้นสารแก้ปวดตามธรรมชาติที่เรียกว่าโอปิออยด์สในสมอง ด้วย และยังเร่งการไหลเวียนและฮอร์โมนอ็อกซิโทซินที่กระตุ้นความรู้สึกสงบและพึง พอใจด้วย
6.งดแอลกอฮอล์และหยุดสูบบุหรี่ ทั้งสองสิ่งนี้นอกจากจะมีอันตรายกับอวัยวะของร่างกายแล้ว ยังทำลายสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายด้วย ส่งผลให้สาวดื่มหนักและสาวนักสูบแลดูมีอายุกว่าวัย แถมยังทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำจนขาดความชุ่มชื้น ผิวพรรณแห้งกร้าน ไม่สดใสเปล่งปลั่ง
7.ลองมองแบบคิดบวกดูบ้าง คนที่มองโลกในแง่ดีมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าคนมองโลกในแง่ร้าย ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรจากสาเหตุอื่น ๆ ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็อย่าลืมหัวเราะในทุก ๆ วัน การหัวเราะเป็นเหมือนยาคลายเครียด มันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
8.นอนหลับเพื่อความงาม การหลับไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายยิ่มเสื่อมโทรม เพื่อให้ร่างกายมีโอกาสฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเอง ลองเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลา ก่อนนอนก็ควรทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย

Phytovy ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตวี่ 

สรรพคุณของ Phytovy ไฟโตวี่ มีอะไรบ้าง?

 • ช่วยลดอาการท้องผูก
 • ช่วยลดน้ำหนักโดยวิธีธรรมชาติ
 • เพิ่มพื้นที่ดูดซึมสารอาหารให้ร่างกาย
 • ควบคุมระดับไขมันในเลือด
 • ลดคอลเลสเตอรอล และน้ำตาลในเส้นเลือด
 • ป้องกันโรคหัวใจ
 • เร่งการเผาผลาญ
 • ต้านอนุมูลอิสระ
 • ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • บรรเทาอาการปัสสาวะอักเสบ
 • ช่วยป้องกันโรคริดสีดวงทวาร
 • ช่วยระบบย่อยอาหารให้เป็นปกติ
 • ช่วยลดปริมาณสารพิษในลำไส้
 • ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมอาหาร

ส่วนผสม 14 ชนิด ใน Phytovy ไฟโตวี่

 • กีวี่
 • ราสเบอร์รี่
 • ไคโตซาน
 • ผักโขม
 • ข้าวโอ๊ต
 • บลูเบอร์รี่
 • บิลเบอร์รี่
 • ข้าวสาลีอ่อน
 • ไซเลี่ยมฮัสต์
 • กัวร์กัม
 • แอปเปิ้ล
 • สตอร์เบอร์รี่
 • สัปปะรด
 • อัลฟาฟ่า

Nutrinal Phytovy Kiwi Extract ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตวี่ ดีท๊อกซ์ ดื่มง่าย รสชาติดี ลำไส้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ช่วยลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติ ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติกว่า 14 ชนิด
Phytovy Detox ไฟโตวี่ ดีท๊อกซ์ เห็นผลลัพธ์ ใน 1-14 วัน : 1 วัน ขับถ่ายสะดวก, 3 วัน น้ำหนักลด, 7 วัน กลิ่นตัวลดลง, 14 วันดูมีออร่า
Phytovy ไฟโตวี่ ไฟเบอร์ดีท๊อกซ์ทั้ง 4 กลไก ที่มีประสิทธิภาพในการขับสารพิษในร่างกาย ลดน้ำหนัก ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น และต่อต้านอนุมูลอิสระ
-กลไกที่1 ลดน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน
-กลไกที่2 ขจัดสิ่งสกปรก ทำให้ลำไส้สะอาด ขับถ่ายดี
-กลไกที่3 ล้างสารพิษในเลือด ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น
-กลไกที่4 ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ช่วยให้ผวพรรณกระจ่างใส

รายได้พิเศษวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ทำงานผ่านเน็ต รับกลับไปทำที่บ้านได้ ด่วนค่ะ!


หางานพิเศษรายได้ดี  งาน Part Time เสาร์-อาทิตย์  งานอิสระ ทำช่วงเวลาว่าง ช่วงเย็นหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน วันหยุด  เป็นงานที่สร้างรายได้ให้คุณ เพียงแค่ทำงานที่บ้าน 2-4 ชั่วโมงต่อวัน สนใจรับรายละเอียดเพิ่ม........

เตรียมตัวคุณให้พร้อม

แล้วคุณจะรู้ได้ถึงทุกๆการเปลี่ยนแปลง และทุกการเปลี่ยนแปลงคุณเท่านั้นที่จะเข้าใจ ก้าวไปให้ถึงมัน ทุกอย่างเป็นจริงแค่เริ่มต้นทำ

หางาน Part time งานคีย์ข้อมูล ผ่านระบบ Internet สามารถทำที่บ้านได้นิสิต นักศึกษา พนักงาน ออฟฟิต พนักงานประจํา ที่สนใจโอกาส ที่สร้างรายได้ เสริม ในรูปแบบ parttime ช่วงเย็น หลัง17.00 น ที่อยากหาเงินเข้ากระเป๋า แบบง่ายๆ แค่คุณเล่นอินเตอร์เน็ต ใช้คอมขั้นพิ้นฐาน เป็น งานคีย์ข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะมีข้อมูลและไฟล์งานให้คุณพร้อม คุณแค่ทําตามขั้นตอน ก็สามารถสร้างรายได้ แบบง่ายๆ สามารถทําอยู่บ้านได้